17.03.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Минерални бани ще заседава на 18.03.2021 год. от 17.30 часа в заседателна зала на община Минерални бани, във връзка с прекратяване на провомощията на кмет на с.Сърница, община Минерални бани

30.10.2015

Съобщение

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА БЮЛЕТИНИ

На 31.10.2015 г. от 10:00 часа - секция в с.  Сусам да се явят председател, секретар, зам. председател или член на СИК в Общинска администрация Минерални бани.

23.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Минерални бани е насрочено за 23.10.2015 г. от 17:00 часа.

23.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Минерални бани е насрочено за 23.10.2015 г. от 14:00 часа.

22.10.2015

Съобщение

ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА БЮЛЕТИНИ

На 24.10.2015 г. от 13:00 часа - секциите в с. Караманци, с. Боян Ботево, с. Сърница, с. Ангел войвода, с. Колец, с. Винево;

На 24.10.2015 г. от 14:30 часа - секциите в с. Минерални бани, с. Сусам, с. Татарево, с. Брястово, с. Спахиево, с. Сираково и ПСИК.

Моля да се явят в указания час председател, секретар, зам. председател или член на СИК в Общинска администрация Минерални бани.

22.10.2015

Съобщение

ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИ ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015 г. В ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ

1

Образец на бюлетина за Общински съветници

Кликни тук

2

Образец на бюлетина за кмет на Община Минерални бани

Кликни тук

3

Образец на бюлетина за кмет на кметство с. Ангел войвода

Кликни тук

4

Образец на бюлетина за кмет на кметство с.  Боян Ботево

Кликни тук

5

Образец на бюлетина за кмет на кметство с. Брястово

Кликни тук

6

Образец на бюлетина за кмет на кметство с. Винево

Кликни тук

7

Образец на бюлетина за кмет на кметство с. Караманци

Кликни тук

8

Образец на бюлетина за кмет на кметство с. Колец

Кликни тук

9

Образец на бюлетина за кмет на кметство с. Сираково

Кликни тук

10

Образец на бюлетина за кмет на кметство с. Спахиево

Кликни тук

11

Образец на бюлетина за кмет на кметство с. Сусам

Кликни тук

12

Образец на бюлетина за кмет на кметство с. Сърница

Кликни тук

13

Образец на бюлетина за кмет на кметство с. Татарево

Кликни тук

22.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Минерални бани е насрочено за 22.10.2015 г. от 17:30 часа.

16.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Минерални бани е насрочено за 16.10.2015 г. от 17:30 часа.

15.10.2015

Обучение на секционни избирателни комисии

Съгласно решение РЕШЕНИЕ № 22.2-МИ/НР от 14.10.2015 г. на ОИК - Минерални бани, обучението на секционните избирателни комисии  ще се поведе на 20.10.2015 г. от 17:30 часа в сградата на СОУ "Проф. д-р Асен Златаров"  с.Минерални бани.

14.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Минерални бани е насрочено за 14.10.2015 г. от 17:30 часа.

10.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Минерални бани е насрочено за 10.10.2015 г. от 14:00 часа.

07.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Минерални бани е насрочено за 07.10.2015г. от 17:30 часа

05.10.2015

Съобщение

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници

Застъпниците се регистрират чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено в ОИК-Минерални бани до 18:00 часа на 23 октомври 2015 г. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат. Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Заместващите застъпници се регистрират до изборния ден по същия ред чрез предложение по образец (Приложение № 69-МИ от изборните книжа). Към предложението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат.

05.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Минерални бани е насрочено за 05.10.2015г. от 17:30 часа

03.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Минерални бани е насрочено за 03.10.2015г. от 17:30 часа

30.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Минерални бани е насрочено за 30.09.2015г. от 17:30 часа

25.09.2015

График дежурства

ГРАФИК НА ДЕЖУРСТВАТА НА ОИК- МИНЕРАЛНИ БАНИ

 

Дежурни членове на ОИК за 26.09.2015г. /събота/:

Албена Ченголова -  0888 104141

Петко Петров - 0879 570408

 

Дежурни членове на ОИК за 27.09.2015г. /неделя/:

Олга Ванчева  - 0887 207745

Цветан Николов -  0876 068696

 

Дежурни членове на ОИК за 28.09.2015г. /понеделник/:

Николай Христов -  0894 060004

Кирил Кирилов - 0888 333 673

 

Дежурни членове на ОИК за 29.09.2015г. /вторник/:

Елица Хърсева  - 0882 022767

Митко Георгиев -  0894 410 769

 

Дежурни членове на ОИК за 30.09.2015г. /сряда/:

Наджие Сейдахмед -  0888 569475

22.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Минерални бани е насрочено за 22.09.2015г. от 18:00 часа

21.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МИНЕРАЛНИ БАНИ, ОБЯВЯВА ЧЕ НА 23.09.2015г. ОТ 18:00ч., ЕТАЖ 3 /ТРЕТИ/ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – МИНЕРАЛНИ БАНИ, ЩЕ БЪДЕ ТЕГЛЕН ЖРЕБИЙ ПО ЧЛ.423 ОТ ИК ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОРЕДНИТЕ НОМЕРА В БЮЛЕТИНИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 25.10.2015г.

ТЕГЛЕНЕТО НА ЖРЕБИЯ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПУБЛИЧНО И НА НЕГО МОГАТ ДА ПРИСЪСТВАТ РЕГИСТРИРАНИТЕ КАНДИДАТИ, НАБЛЮДАТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.

21.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Минерални бани е насрочено за 21.09.2015г. от 17:30 часа

19.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - Минерални бани е насрочено за 19.09.2015г. от 17.30 часа.

18.09.2015

Заседание на 18.09.2015г. от 17.30ч.

Заседание на OИК на 18.09.2015 г.

 

Проект за дневен ред

 

 

 1.  Вземане на Решение за регистрация на кандидатскa листa за участие в изборите за общински съветници в Община Минерални бани, предложена от местна коалиция „ЗАЕДНО”

 

 1. Вземане на Решение за регистрация на кандидат за кмет на кметство в с.Спахиево по предложение на местна коалиция „ЗАЕДНО” .3.
 2. Вземане на Решение за регистрация на кандидат за кмет на кметство с. Сираково по предложение на местна коалиция „ЗАЕДНО” .

 

 

 1. Разни
12.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Минерални бани, уведомява заинтересованите, че крайният срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., е 14 септември 2015 г., 18:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа на адреса на комисията- с. Минерални бани, бул. "Васил Левски" №3, ет. 3, стая № 39.

12.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинската избирателна комисия на 12 септември 2015 г. е насрочено за 17:30 ч.

12.09.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Минерални бани, уведомява заинтересованите, че началният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове е 15 септември 2015 г., 9:00ч.

Крайният срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи е 22 септември 2015г., 18:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа на адреса на комисията- с. Минерални бани, бул. "Васил Левски" № 3, ет. 3, стая №39.

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 35.1 / 01.11.2015

  относно: Обявяване край на изборния ден на 01.11.2015г. за приключил

 • № 014 / 01.11.2015

  относно: Кмет на кметство с. Сусам

 • № 34.1 / 31.10.2015

  относно: промяна на състав в СИК 261900003 с. Сусам за изборите кмет на кметство втори тур на 01.11.2015 г.

всички решения