Общинска избирателна комисия Минерални бани


РЕШЕНИЕ
№ 123
Минерални бани, 02.11.2019

ОТНОСНО: Допълване на Решение № 114/28.10.2019 г. на ОИК-Минерални бани за избиране на общински съветници

Във връзка с постъпило писмо с изх №МИ-15-1327/31.10.2019г.на ЦИК, и извършена служебвна проверка, ОИК-Минерални бани установи, а именно:

в диспозитива на Решение №114/28.10.2019г. на ОИК-Минерални бани, не съдържа задължителен реквизит, а именно: не е посочен реда по който решението подлежи на обжалване, поради което същото следва да бъде допълнено като се посочи, че подлежи на обжалване пред Административен съд Хасково в 7-дневен срок от обявяването му. 

На основание 87, ал.1 т.1, чл.453,чл.454 и чл.459, ал, 1 от ИК, ОИК-Минерални бани  

 

РЕШИ :

 

Допълва диспозитива на Решение №114/28.10.2019г. на ОИК-Минерални бани със следният текст:

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд Хасково в 7 дневен срок от обявяването му по реда на чл.459, ал.1 от ИК.

 

Решението подлежи на обжалване в 7 – дневен срок от обявяването му пред Административен съд – Хасково.

 

Председател: Мария Пейчева Христова

Секретар: Юрий Борисов Манолов

* Публикувано на 02.11.2019 в 20:51 часа

Календар

Решения

  • № 125 / 18.03.2021

    относно: прекратяване на правомощията на кмет на кметство Сърница, община Минерални бани

  • № 124 / 15.01.2020

    относно: Заличаване на общински съветник от кандидатската листа на ПП“ДПС“ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата.

  • № 123 / 02.11.2019

    относно: Допълване на Решение № 114/28.10.2019 г. на ОИК-Минерални бани за избиране на общински съветници

всички решения