Общинска избирателна комисия Минерални бани


РЕШЕНИЕ
№ 16 - ЧМИ
Минерални бани, 12.06.2021

ОТНОСНО: Определяне брой ПСИК и брой на членовете на ПСИК в община Минерални бани за провеждане на частични местни избори за кмет на кметство Сърница насрочени за 27.06.2021г. В ОИК Минерални бани е постъпило писмо от Кмета на Община Минерални бани, заведено с вх.№14/07.06.2021г. във входящия регистър на ОИК Минерални бани, с което ни уведомяват за общ брой подадени заявления към 07.06.2021год., а именно 15 броя на гласоподаватели с право да гласуват с подвижна избирателна кутия с трайни увреждания. Съгласно Решение № 117-МИ от 25.05.2021год. на ЦИК, право да се образува ПСИК на съответната община е ако има подадени най-малко 10 заявления от лица с трайни увреждания. Съгласно т.6 на същото Решение Общинска избирателна комисия със свое решение определя броя на секциите за гласуване с подвижна изби-рателна кутия. Предвид гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.5, чл. 89, вр.чл.464, т.12 от Изборния кодекс и Решение № 108-МИ/22.05.2021 г. на ЦИК, ОИК – Минерални бани

Определя общия брой на ПСИК на територията на Община - Минерални бани, с.Сърница – 1 бр. (един брой). Определя числеността на ПСИК както следва :ПСИК 261900016 - петима членове /вкл. ръководни/

Утвърждава разпределение на членовете в ПСИК както следва:

ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ

ПП/КП

 

Коалиция ‘ГЕРБ-СДС‘

Партия ‘Има такъв народ’

Коалиция ‘БСП ЗА България’

Партия ‘ДПС’

Коалиция ‘Демократична България-обединение’

 Коалиция ‘Изправи се! Мутри вън!’

ОБЩ БРОЙ ЧЛЕНОВЕ

в т.ч. ръководство

5

1

1

1

1

1

БРОЙ ЧЛЕНОВЕ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ

3

1

0

0

1

0

 1

 

 

 

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез ОИК- Минерални бани, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73 от Изборния кодекс.

Председател: Мария Пейчева Христова

Секретар: Станимир Костадинов Политов

* Публикувано на 12.06.2021 в 19:59 часа

Календар

Решения

  • № 24-ЧМИ / 27.06.2021

    относно: на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ община МИНЕРАЛНИ БАНИ област ХАСКОВО ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО Днес, 27.06.2021г., в 22:10 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

  • № 23 - ЧМИ / 27.06.2021

    относно: Определяне на членове от общинска избирателна комисия Минерални бани, които да предадат след произвеждане на частичните избори за избор на кмет на кметство Сърница на 27.06.2021г. в Централна избирателна комисия първите екземпляри от протоколите на СИК , своите протоколи и решения с резултатите от гласуването и другите книжа от произведените избори и записващото техническо устройство от машинното гласуване. На основание чл.87, ал 1, т.1 и чл. 457 от ИК, във с Решение № ЧМИ-15-58/23.06.21г. на ЦИК, ОИК-Минерални бани.

  • № 22 - ЧМИ / 27.06.2021

    относно: Упълномощаване на представители на ОИК Минерални бани за предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ избирателните списъци за извършване на проверка за гласуване в нарушение на разпоредбите на ИК за произвеждане на частичните избори за избор на кмет на кметство Сърница на 27.06.2021 г. На основание чл.87, ал.1, т.1 и 9 и чл.88, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия Минерални бани:

всички решения