Общинска избирателна комисия Минерални бани


РЕШЕНИЕ
№ 22 - ЧМИ
Минерални бани, 27.06.2021

ОТНОСНО: Упълномощаване на представители на ОИК Минерални бани за предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ избирателните списъци за извършване на проверка за гласуване в нарушение на разпоредбите на ИК за произвеждане на частичните избори за избор на кмет на кметство Сърница на 27.06.2021 г. На основание чл.87, ал.1, т.1 и 9 и чл.88, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия Минерални бани:

Определя следните членове на Общинска избирателна комисия Минерални бани, които да предадат по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци за извършване на проверка за гласуване в нарушение на разпоредбите на ИК за произвеждане на частичните избори за избор на кмет на кметство Сърница на 27.06.2021 г.

- Фаредин Салиф Шен

- Станимир Костадинов Политов

- Генка Иванова Стаматова

За предаването на списъците от настоящото решение се съставя протокол в два екземпляра между Общинска избирателна комисия Минерални бани и съответното звено на ГД „ГРАО“.

 

  Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 1 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Мария Пейчева Христова

Секретар: Станимир Костадинов Политов

* Публикувано на 27.06.2021 в 18:21 часа

Календар

Решения

  • № 24-ЧМИ / 27.06.2021

    относно: на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ община МИНЕРАЛНИ БАНИ област ХАСКОВО ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО Днес, 27.06.2021г., в 22:10 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

  • № 23 - ЧМИ / 27.06.2021

    относно: Определяне на членове от общинска избирателна комисия Минерални бани, които да предадат след произвеждане на частичните избори за избор на кмет на кметство Сърница на 27.06.2021г. в Централна избирателна комисия първите екземпляри от протоколите на СИК , своите протоколи и решения с резултатите от гласуването и другите книжа от произведените избори и записващото техническо устройство от машинното гласуване. На основание чл.87, ал 1, т.1 и чл. 457 от ИК, във с Решение № ЧМИ-15-58/23.06.21г. на ЦИК, ОИК-Минерални бани.

  • № 22 - ЧМИ / 27.06.2021

    относно: Упълномощаване на представители на ОИК Минерални бани за предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ избирателните списъци за извършване на проверка за гласуване в нарушение на разпоредбите на ИК за произвеждане на частичните избори за избор на кмет на кметство Сърница на 27.06.2021 г. На основание чл.87, ал.1, т.1 и 9 и чл.88, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия Минерални бани:

всички решения