Общинска избирателна комисия Минерални бани


РЕШЕНИЕ
№ 10 - ЧМИ
Минерални бани, 27.05.2021

ОТНОСНО: Регистрация на партия “Движение за права и свободи“ за участие в частични избори за кмет на кметство в община Минерални бани, кметство Сърница на 27.06.2021 г. Постъпило е заявление от партия “Движение за права и свободи“, подписано от Екрем Зей-нур Юзеир в качеството му на преупълномощен представител от Мехмед Юмер Атаман- пълномощник на Мустафа Сали Карадайъ - Председател на политическа партия “Движение за права и свободи“ , за регистрация на представляваната от него партия в насрочения за 27 юни 2021г. частичен избор за кмет на кметство Сърница. Заявлението е регистрирано с вх. №8 от 26.05.2021 г. в Регистъра на партиите и коалициите за участие в нови и частични избори на 27.06.2021г. /Приложение 46-МИ-НЧ от Изборните книжа/ и под № 2/27.05.2021 г. в публичния регистър на ОИК Минерални бани /Приложение 56-МИ-НЧ от Изборните книжа/. Към същото са приложени: Пълномощно №107/12.05.2021г.към лицето Мехмед Юмер Атаман, упълномощено да пред-ставлява партия “Движение за права и свободи“ пред ОИК Минерални бани във връзка с регистрацията й за участие в насрочения за 27 юни 2021г частичен избор за кмет на кметство Сърница; Пълномощно №107-1/18.05.2021г. към лицето Екрем Зейнур Юзеир, преупълномощено да представлява партия „Движение за права и свободи“ пред ОИК Минерални бани във връзка с регистрацията й за участие в насрочения за 27 юни 2021г частичен избор за кмет на кметство Сърница; Удостоверение за актуално състояние от СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ф.д. №2574/1990г. за вписване в регистъра за политическите партии на политическа партия с наименование „Движение за права и свободи“; Решение №103-МИ/22 май 2021г. на ЦИК, относно допускане на партия „Движение за пра-ва и свободи“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 юни 2021г. Предвид изложеното и на основание чл.85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.12, вр. чл. 147, ал.1 и чл.464, т.5 от ИК във връзка с Решение №103-МИ/ 22.05.2021г. на Централната изби-рателна комисия за допускане на партия „Движение за права и свободи“ за участие в частич-ните избори за кмет на кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково, Об-щинска избирателна комисия Минерални бани

РЕГИСТРИРА партия “Движение за права и свободи“ за участие в насрочения за 27 юни  2021г частичен избор за кмет на кметство Сърница и вписва същата под №2 в Регистъра на партиите и коалициите за участие в нови и частични избори на 27.06.2021г.

 

 

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез ОИК- Минерални бани, в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 73 от Изборния кодекс.

Председател: Мария Пейчева Христова

Зам. председател: Фаредин Салиф Шен

* Публикувано на 27.05.2021 в 19:46 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 24-ЧМИ / 27.06.2021

  относно: на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ община МИНЕРАЛНИ БАНИ област ХАСКОВО ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО Днес, 27.06.2021г., в 22:10 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 • № 23 - ЧМИ / 27.06.2021

  относно: Определяне на членове от общинска избирателна комисия Минерални бани, които да предадат след произвеждане на частичните избори за избор на кмет на кметство Сърница на 27.06.2021г. в Централна избирателна комисия първите екземпляри от протоколите на СИК , своите протоколи и решения с резултатите от гласуването и другите книжа от произведените избори и записващото техническо устройство от машинното гласуване. На основание чл.87, ал 1, т.1 и чл. 457 от ИК, във с Решение № ЧМИ-15-58/23.06.21г. на ЦИК, ОИК-Минерални бани.

 • № 22 - ЧМИ / 27.06.2021

  относно: Упълномощаване на представители на ОИК Минерални бани за предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ избирателните списъци за извършване на проверка за гласуване в нарушение на разпоредбите на ИК за произвеждане на частичните избори за избор на кмет на кметство Сърница на 27.06.2021 г. На основание чл.87, ал.1, т.1 и 9 и чл.88, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия Минерални бани:

всички решения