Заседания

Заседание от дата 19.06.2021 от 18:00 часа.

Решения

№ 21 - ЧМИ / 19.06.2021

ОТНОСНО : : Поправка на техническа грешка в Решение №12 – ЧМИ /01.06.2021 г., на ОИК – Минерални бани След направена служебна проверка се установи, че в Решение №12 – ЧМИ /01.06.2021 г.на ОИК – Минерални бани в състава на СИК № 261900010 е допусната техническа грешка, при изписване на името на член на СИК. На основание чл. 87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс ОИК-Минерални бани

№ 20 - ЧМИ / 19.06.2021

ОТНОСНО : Oповестяване на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден в частичните местни избори за кмет на кметство Сърница на 27 юни 2021г. На основание чл.87, ал.1, т.1, чл.234 във връзка с чл.10 от ИК, ОИК Минерални бани

Календар

Решения

  • № 24-ЧМИ / 27.06.2021

    относно: на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ община МИНЕРАЛНИ БАНИ област ХАСКОВО ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО Днес, 27.06.2021г., в 22:10 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

  • № 23 - ЧМИ / 27.06.2021

    относно: Определяне на членове от общинска избирателна комисия Минерални бани, които да предадат след произвеждане на частичните избори за избор на кмет на кметство Сърница на 27.06.2021г. в Централна избирателна комисия първите екземпляри от протоколите на СИК , своите протоколи и решения с резултатите от гласуването и другите книжа от произведените избори и записващото техническо устройство от машинното гласуване. На основание чл.87, ал 1, т.1 и чл. 457 от ИК, във с Решение № ЧМИ-15-58/23.06.21г. на ЦИК, ОИК-Минерални бани.

  • № 22 - ЧМИ / 27.06.2021

    относно: Упълномощаване на представители на ОИК Минерални бани за предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ избирателните списъци за извършване на проверка за гласуване в нарушение на разпоредбите на ИК за произвеждане на частичните избори за избор на кмет на кметство Сърница на 27.06.2021 г. На основание чл.87, ал.1, т.1 и 9 и чл.88, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия Минерални бани:

всички решения