Заседания

Заседание от дата 01.06.2021 от 18:00 часа.

Решения

№ 14 - ЧМИ / 01.06.2021

ОТНОСНО : Проведен жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в частичните избори за кмет на кметство насрочени за 27.06.2021г. На основание чл. 87, ал.1, т.1 и чл.196 ал.1 и ал.3 изр.1-во от Изборния кодекс и на основа-ние Решение № 1097-МИ/13.09.2019 г. на Централна изборна комисия,ОИК-Минерални бани

№ 13 - ЧМИ / 01.06.2021

ОТНОСНО : Процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ за частичните избори за кмет на кметство насрочени за 27.06.2021г. На основание чл. 87, ал.1, т.1 и чл.196 ал.1 и ал.3 изр.1-во от Изборния кодекс и на основа-ние Решение № 1097-МИ/13.09.2019 г. на Централна изборна комисия,ОИК-Минерални бани

№ 12 - ЧМИ / 01.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване състава на СИК №261900010 за с.Сърница за частичните избори за кмет на кметство насрочени за 27.06.2021г. Постъпило е предложение с вх.номер 10/28. 05.2021г. от кмета на община Минерални бани за състав на СИК за произвеждане на частични избори за кмет на кметство Сърница на 27. 06.2021г Към същото са приложени: 1. Покана до политическите партии и коалиции за провеждане на консултации за опреде-ляне състава на СИК на територията на кметство Сърница, община Минерални бани; 2. Пълномощни от политическите партии и коалиции 3. Предложения за поименния състав на СИК 4. Протокол от проведените консултации с политическите партии и коалиции Предложението е придружено с необходимите документи по чл.91, ал.8 от Изборния кодекс и е направено в срока по ал.9 на същия член. От представените документи е видно, че на проведените консултации с партиите и коалициите е постигнато съгласие за състава на СИК.На основание чл.87 ал.1. т.5 от ИК и Решение №108-МИ от 22/05.2021г., ОИК - Минерални бани

№ 11 - ЧМИ / 01.06.2021

ОТНОСНО : Регистрация на кандидат за кмет на кметство Сърница в община Минерални бани , за участие в частичните избори за кмет на кметство на 27.06.2021г. по предложение на ПП“Движение за права и свободи“ Постъпило е предложение за регистрация на кандидат за кмет на кметство Сърница в община Минерални бани, за участие в частичните избори на 27.06.2021г. по предложе-ние на ПП“Движение за права и свободи“, подписано от Екрем Зейнур Юзеир в качество-то му на преупълномощен представител от Мехмед Юмер Атаман- пълномощник на Мус-тафа Сали Карадайъ - Председател на политическа партия “Движение за права и свободи“ Предложението е регистрирано с вх. №1 от 28.05.2021 г. във Входящия регистър на канди-датите за кметове на кметства за нови и частични избори на 27.06.2021г. /Приложение 70-МИ-НЧ от Изборните книжа/ и под № 1/28.05.2021 г. в публичния регистър на ОИК Мине-рални бани /Приложение 71-МИ-НЧ от Изборните книжа/. Към същото са приложени: Пълномощно №107/12.05.2021г.към лицето Мехмед Юмер Атаман, упълномощено да пред-ставлява партия “Движение за права и свободи“ пред ОИК Минерални бани във връзка с регистрацията й за участие в насрочения за 27 юни 2021г частичен избор за кмет на кметство Сърница; Пълномощно №107-1/18.05.2021г. към лицето Екрем Зейнур Юзеир, преупълномощено да представлява партия „Движение за права и свободи“ пред ОИК Минерални бани във връзка с регистрацията й за участие в насрочения за 27 юни 2021г частичен избор за кмет на кметство Сърница; Заявление-декларация от кандидат за общински съветник или кмет-български гражданин по чл.414, ал.1, т.3 във вр. с чл. 397, ал.1 и чл.413, ал.1, 2, 3 и 4 от ИК След извършена проверка ОИК- Минерални бани установи, че са изпълнени изискванията по чл. 414 , ал. 1 т. 3 -8 във вр. с чл. 397, ал.1 и чл.413, ал.1, 2, 3 и 4 от ИК На основание чл.87, ал.1 т. 14 от ИК – ОИК Минерални бани

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 24-ЧМИ / 27.06.2021

  относно: на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ община МИНЕРАЛНИ БАНИ област ХАСКОВО ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО Днес, 27.06.2021г., в 22:10 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 • № 23 - ЧМИ / 27.06.2021

  относно: Определяне на членове от общинска избирателна комисия Минерални бани, които да предадат след произвеждане на частичните избори за избор на кмет на кметство Сърница на 27.06.2021г. в Централна избирателна комисия първите екземпляри от протоколите на СИК , своите протоколи и решения с резултатите от гласуването и другите книжа от произведените избори и записващото техническо устройство от машинното гласуване. На основание чл.87, ал 1, т.1 и чл. 457 от ИК, във с Решение № ЧМИ-15-58/23.06.21г. на ЦИК, ОИК-Минерални бани.

 • № 22 - ЧМИ / 27.06.2021

  относно: Упълномощаване на представители на ОИК Минерални бани за предаване на ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ избирателните списъци за извършване на проверка за гласуване в нарушение на разпоредбите на ИК за произвеждане на частичните избори за избор на кмет на кметство Сърница на 27.06.2021 г. На основание чл.87, ал.1, т.1 и 9 и чл.88, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия Минерални бани:

всички решения